Respiratory tract
呼吸道
小兒止咳糖漿 , 滿山白糖漿 , 滿山白顆粒劑 , 銀翹顆粒 , 一清顆粒 , 復方貫眾阿司匹林 復方當歸注射液 , 魚腥草注射液 , 柴胡注射液
Cardiovascular
心腦血管

香丹注射液10ml , 香丹注射液2ml 

蘇子油軟膠囊(60粒裝), 蘇子油軟膠囊(30粒裝)

Others
其他
鹿茸中服液 ,